top of page

       Қазақ ақындарының қаламындағы Ғалым. Заман өзгерді. Заманға лайық, соның ой-пікірінен, көзқарасынан тұратын жаңа сөз іздеу қажеттігі күн тәртібінде тұр. Бұрынғы ақындық жаңаруға тиісті. Әр жерде «Неге жаңа сөз жоқ, бәрі де ескіше айтылып жатыр»  деген дауыстар да шығып қалады. Өмір бар жерде поэзия болатынын ескерсек, поэзияның өлмейтініне, жаңа заманға қызмет істейтініне сенесің. Мәселе сол жаңа үнге құлақ тосып, оның жаңалығын  түсіне білуде.

bottom of page